Home > Shop > Jewelry > Earrings

Grape Tassel Earrings by Kristen Dorsey

Grape Tassel Earrings
Kristen Dorsey

Price:$720.00
Double Hatchet Fringe Earrings by Kristen Dorsey

Double Hatchet Fringe Earrings
Kristen Dorsey

Sapphire & Moonstone Drops by Kristen Dorsey

Sapphire & Moonstone Drops
Kristen Dorsey

Price:$1,300.00
Coral Earrings by Carol Krena

Coral Earrings
Carol Krena

Price:$950.00
Silver Earrings by Carol Krena

Silver Earrings
Carol Krena

Price:$350.00
Bullet Earrings by Maria Samora

Bullet Earrings
Maria Samora

Price:$800.00
Hoop Spike Earrings by Keri Ataumbi

Hoop Spike Earrings
Keri Ataumbi

Price:$750.00
Quattrofoil Chain Earrings by Maria Samora

Quattrofoil Chain Earrings
Maria Samora

Price:$275.00
Celestial Earrings by Jared Chavez

Celestial Earrings
Jared Chavez

Price:$1,100.00
Coral Earrings by Lorenzo Shirley

Coral Earrings
Lorenzo Shirley

Price:$250.00
Coral Earring Box by Carol Krena

Coral Earring Box
Carol Krena

Price:$1,500.00